Jump to content

E-books / Philosophy


Cover for Den Konservativa Trädgården: Traditionernas och teologins återkomst
E-book

Den Konservativa Trädgården: Traditionernas och teologins återkomst

Konservatismens trädgård är en liten essäsamling som fritt och med varierande perspektiv avhandlar ett konservativt förhållningssätt till livet, naturen, politiken, etiken och teol ...


Cover for En västerlänning möter Buddhismen
E-book

En västerlänning möter Buddhismen

Boken är en bearbetning av pocketupplagan som kom 2007.Författaren blev formell buddhist 1996.Första delen är en översiktlig introduktion av den buddhistiska läran med resonemang s ...


Cover for Om livets korthet
E-book

Om livets korthet

Människan låter sin tid gå till spillo eftersom hon inte värderar den tillräckligt högt. Andra värden, som pengar eller egendom, lägger hon desto mer kraft på att freda från andra. ...


Cover for Tiden och den fria viljan
E-book

Tiden och den fria viljan

»Bergson kombinerar skickligt strikt vetenskaplighet med kreativ fiktion. Språket är dessutom vackert, enkelt och smidigt och har kraft att övertyga även i vetenskapligt och logisk ...


Cover for Allt män har rätt till
E-book

Allt män har rätt till

Med en rad uppmärksammade samtidsfenomen – mainsplaining, incels, metoo-backlash och försummandet av kvinnors hälsa inom vården – identifierar filosofen Kate Manne en genomgripande ...


Cover for Skepticism
E-book

Skepticism

Filosofiprofessor Henrik Lagerlund presenterar här den första fullständiga exposén över filosofihistoriens kanske mest berömda problemställning: skepticismen. Som den första boken ...


Cover for Making sense : Samtal med Sam Harris
E-book

Making sense : Samtal med Sam Harris

Den amerikanske filosofen och neurologen Sam Harris har med sin podd Making Sense ritat om spelplanen för det intellektuella samtalet. En global miljonpublik deltar nu i djuplodand ...


Cover for Ympäristöetiikka
E-book

Ympäristöetiikka

Onko luonnolla oikeuksia? Miten ihmisen tulisi kohdella luontoa? Moraalifilosofiassa on tuhansien vuosien ajan keskitytty analysoimaan ihmisten välisiä suhteita sekä ihmisen suhdet ...


Cover for Beyond Good and Evil
E-book

Beyond Good and Evil

‘Beyond Good and Evil’ is an exploration of the concepts of God, truth, good, and evil. It is also a searing criticism of many of the beliefs of early philosophers when considering ...


Cover for Susi luonnossa ja kulttuurissa
E-book

Susi luonnossa ja kulttuurissa

Susi on eläin, joka herättää suomalaisissa vahvoja tunteita. Osa asettuu puolustamaan susia, mutta susien salakaadot kertovat myös vastakkaisista tunteista. Mutta miksi susi oikein ...


Cover for Eläinten tietoisuus ja oikeudet
E-book

Eläinten tietoisuus ja oikeudet

Mikä erottaa ihmisen eläimestä? Vai erottaako mikään? Ovatko ihmiset vain yksi eläinlaji muiden joukossa? Filosofi Leena Vilkka tutkii teoksessaan Eläinten tietoisuus ja oikeudet t ...


Cover for Traktat om toleransen
E-book

Traktat om toleransen

1762 blev köpmannen Jean Calais anklagad för att ha mördat sin egen son och därefter dömd till avrättning genom rådbråkning, ett slags tortyrhjul. När det framgick att Calais blivi ...


Cover for Meditations
E-book

Meditations

Although never intended for publication, ‘Meditations’ has gone on to become one of the most important collections of philosophical thought, of all time. During his reign as Roman ...


Cover for Oikeutta luonnolle
E-book

Oikeutta luonnolle

Mitä luonnon itseisarvot tarkoittavat? Miten ne ilmenevät ihmiselle? Miksi niin pitkään ajateltiin, ettei luonnolla ja eläimillä edes olisi itseisarvoa? <br><br>Ympäristöfilosofi L ...


Cover for Paradise Lost
E-book

Paradise Lost

'Better to reign in Hell than to serve in Heaven.'<br>It's the classic temptation - power. And these are the words John Milton puts on the forked tongue of the serpent when it spea ...


Cover for The Golden Threshold
E-book

The Golden Threshold

She was the 'Nightingale of India', and her voice was first heard in 1905 when 'The Golden Threshold' was published.<br><br>This collection of Sarojini Naidu's early work is alread ...


Cover for Philosophy of Mind
E-book

Philosophy of Mind

Espousing the importance of freedom, ‘Philosophy of Mind’ is the last volume in Hegel’s ‘Encyclopaedia of Philosophical Sciences.’ He takes the reader on an existential journey, ca ...


Cover for An Essay Concerning Human Understanding. Volume Two
E-book

An Essay Concerning Human Understanding. Volume Two

‘An Essay Concerning Human Understanding’ is philosopher John Locke's pioneering examination of the origins of human knowledge and understanding. First published in 1690, it set th ...


Cover for An Essay Concerning Human Understanding. Volume One
E-book

An Essay Concerning Human Understanding. Volume One

‘An Essay Concerning Human Understanding’ is philosopher John Locke's pioneering examination of the origins of human knowledge and understanding. First published in 1690, it set th ...


Cover for Esseitä eläimistä
E-book

Esseitä eläimistä

Miksi pienessä kylässä kasvava maalaislapsi alkaa puhua eläinten puolesta? Miten yhteiskunta reagoi eläinasian edistämiseen, ja mitä se paljastaa meistä ihmisistä?Filosofi Elisa Aa ...


Cover for Surdismi
E-book

Surdismi

Surdismi esittelee kehittämäni uskonnon ja filosofian, sekä kertoo surullisen elämäntarinani.


Cover for Johdatus tieto-oppiin
E-book

Johdatus tieto-oppiin

Mikä rooli ilkeällä demonilla oli filosofi René Descartesin ajattelussa? Mitä tunnettu ateisti Bertrand Russell vastasi Jumalalle heidän kuvitteellisessa keskustelussaan? Mihin vi ...


Cover for Krossa den skändliga! : En biografi om Voltaire
E-book

Krossa den skändliga! : En biografi om Voltaire

François-Marie Arouet kom att bli en ryktbar prosaist, nydanande historiker och Frankrikes mest spelade dramatiker under 1700-talet. Under namnet Voltaire och med fältropet Krossa ...


Cover for Andligheten genom livens oändliga kretslopp
E-book

Andligheten genom livens oändliga kretslopp

Denna bok är en beskrivning om tiden innan uppstigningen till en ny tid och en ny värld i en högre dimension. Det är en väldigt liten del av befolkningen som har haft en aning om v ...


Cover for The Clouds
E-book

The Clouds

‘The Clouds’ is a comedic attack on the qualities of virtue and excellence, as espoused by Sophist philosophers. The central figure, Strepsiades, enrols his dissolute son, Pheidipp ...