Jump to content
Cover for Konst som stödform: En presentation av bildkonst som stödform vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors
Isbn: 978-95-2804-203-7
Publisher: Books on Demand
Category:
Psychology
Accessible since: October 2023

E-book

Konst som stödform: En presentation av bildkonst som stödform vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors

Kan bildkonst fungera som stödform i skolan? Vad kan konstnärligt stöd ge åt elever, lärare och i bästa fall hela klasser? Hur kan en stödprocess se ut i verkligheten? Vi vill ge läsaren en inblick i hur man med färg, form och motiv kan arbeta för att stödja elever med olika slag av utmaningar samt beskriva konsten som stödform från olika synvinklar. I en värld full av krav är det viktigt att värna om källor till välmående. Sådana kan vi hitta i upplevelser av skönhet, i tillfredsställelsen av att se vad man själv åstadkommit och inte minst i den möjlighet till ordlös kommunikation som konstnärlig aktivitet inbjuder till.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone