Jump to content
Cover for Att upphandla och driva e-arkiv. Marknad, omvärld och behov
Isbn: 978-91-8984-212-0
Publisher: Bookea
Category:
Economics & Business
Accessible since: June 2023

E-book

Att upphandla och driva e-arkiv. Marknad, omvärld och behov

Det går trögt med e-arkiveringen i Sverige. Många myndigheters e-arkivprojekt kör fast i bristande teknik eller bristande organisation – eller både och.


Varför är det så?

En anledning är att många upphandlande myndigheter inte lyckas förstå att ett e-arkiv i sig inte är tillräckligt för att kunna genomföra leveranser av digital information. En annan är att vi arkivarier är så dåliga på att dela med oss av information till varandra. Vi pratar inte om våra misslyckanden, utan står hellre på konferenser och berättar om ”framgångsfaktorer” och hur bra allt går.


Trots att vi haft e-arkiv så länge i Sverige och trots att flera nya upphandlingar genomförs varje år är det ingen som tidigare har undersökt hur nöjda de större e-arkivleverantörernas kunder är. För en myndighet som upphandlar ett e-arkiv idag är alltså risken stor att göra om misstag som redan begåtts. Den här boken är ett försök att rätta till det, att komma till rätta med ett informationsunderskott som bara leverantörerna tjänat på.


I boken bryter arkivarier och andra yrkesgrupper som arbetar med e-arkiv tystnaden och berättar om produkter som inte fungerar, om support som saknar kompetens, om skrämseltaktik och försök till hot.


Mats Johansson är till vardags Enhetschef vid stadsarkivet i Lund och ansvarig för e arkivsamverkan i SkånEarkiv, som engagerar 16 skånska kommuner. På fritiden är han även verksam som konsult i arkivfrågor. Boken har han skrivit som privatperson.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone