Jump to content
Cover for Dags för nya sätt att leda och utveckla offentlig verksamhet: - för en effektiv välfärdsstat
Isbn: 978-91-8080-321-2
Publisher: Books on Demand
Category:
Economics & Business
Accessible since: March 2023

E-book

Dags för nya sätt att leda och utveckla offentlig verksamhet: - för en effektiv välfärdsstat

Många har belyst problemen i dagens offentliga sektor, inte minst när det gäller skola och sjukvård. Det handlar både om bristande effektivitet, bland annat byråkratisering och långa beslutsprocesser, och att skola och sjukvård inte lever upp till mål om likvärdig service till alla. Privatisering och vinstintresse inom skola och sjukvård har lett till fel fokus för verksamheternas ledning och har skapat fler problem än det löst. Däremot finns mycket att lära av hur framgångsrika svenska företag leds. Svenskt industriellt ledarskap har en globalt framträdande position och har givit inspiration till våra förslag. Mycket mer av löpande beslutfattande bör överlåtas till en professionell ledning. Förslagen i boken är också inspirerade av hur Riksbanken styrs, där politiker bestämmer övergripande mål men där till exempel räntebeslut helt överlåts till experter i Riksbankens ledning. Utifrån dessa modeller ger författarna förslag på hur en förstatligad skola och sjukvård skulle kunna ledas, samt hur beslutsprocesser rörande bostads- och samhällsbyggande kan förbättras. Det handlar inte om att privatisera, utan om att verksamheter i samhällets regi leds på ett mer professionellt sätt. Rolf Norberg är Tekn Dr och har haft ledande befattningar i stora börsnoterade företag. Hans Lind har varit professor i fastighetsekonomi på Tekniska Högskolan. Vi växte båda upp på Färnebogatan i Farsta och umgicks mycket i början av 60-talet. Förhoppningsvis kan våra yrkeserfarenheter från olika delar av samhället göra våra förslag intressanta.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone