Jump to content
Cover for God svenska - vägen till arbete för utrikes födda?
Isbn: 978-91-8863-792-5
Publisher: SNS Förlag
Category:
Economics & Business
Accessible since: October 2022

E-book

God svenska - vägen till arbete för utrikes födda?

Det tar lång tid för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden, och bristande kunskaper i svenska språket har visat sig vara ett av många hinder. Men hur bra svenska krävs för att få ett jobb och hur väl lever utlandsfödda arbetssökande upp till kraven? Med utgångspunkt i två omfattande enkätundersökningar riktade till rekryterare inom både privat och offentlig sektor har författarna till denna rapport undersökt hur arbetsgivare bedömer språkets betydelse vid anställning och hur kunskaper i svenska påverkar utrikes föddas chanser i en rekryteringsprocess. Författarna har även analyserat studieresultaten från svenska för invandrare (sfi) och andra komvuxutbildningar i svenska riktade till utlandsfödda. Slutligen diskuteras ett antal åtgärder för att förbättra matchningen mellan arbetsgivarnas krav och utlandsföddas svenskkunskaper.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone