Jump to content
Cover for Begrepp - Definitioner - Terminologi
Isbn: 978-91-8960-144-4
Publisher: Bookea
Category:
Economics & Business
Accessible since: April 2022

E-book

Begrepp - Definitioner - Terminologi


En grundläggande förutsättning för allt samarbete är att de som kommunicerar förstår varandra, vilket måste grunda sig på att det råder koncensus om betydelsen av de ord och den terminologi som används. Annorlunda uttryckt – man måste förstå varandra för att nå resultat och undvika felaktigheter.

Denna bok förmedlar grunderna i terminologiarbete - hur man analyserar, definierar och namnsätter begrepp, syftande till att skapa en termdatabas för en verksamhet eller ett fackområde.

Stor vikt läggs vid grafiska begreppsmodeller som underlättar analys av begrepp och skapar förutsättningar för samarbete och en kreativ process.

Boken är praktiskt inriktad och innehåller många exempel och övningar.

Teorin grundar sig på två standarder:
— ISO 704. Terminologiarbete – Principer och metoder.
— UML – Unified Modeling Language.

INNEHÅLL
— Grundstenarna vid begreppsanalys och terminologiarbete
referent, begrepp, kännetecken, definition, term.
— Begreppsmodeller med begrepp och olika typer av relationer dem mellan
underlättar processen: finna begrepp, analysera dem, relatera dem till varandra och landa i korrekta definitioner.
— Termdatabas
— Användning och förvaltning av termdatabasen

PETER HÖKENHAMMAR är doktor i systemvetenskap och har verkat inom IT, verksamhetsanalys och kravhantering.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone