Jump to content
Cover for Typografisk manual
Isbn: 978-91-8027-312-1
Publisher: Books on Demand
Category:

Accessible since: October 2021

E-book

Typografisk manual

Typografi är språk och design för läsning. Typografisk manual är den första manualen för klustertext - text avsedd för en längre tids läsning. Ända sedan den typograferade bokens födelse (Gutenberg) har vi skapat böcker med ordnade textrektanglar vilka ansetts lätta att läsa och fina att titta på. Rektangeltextens bild höll oss fångna. Denna manual visar på felaktigheterna i det synsättet. Beroende på hur man läser, 100-500 opm, och om man mäter läshastighet i opm, dagsspann eller veckospann kan klustertexter vara 5-30 procent bättre att läsa. Klustertexttypografins längre teckenlängd, bredare textkolumn, större meningsmellanrum och bättre radbyten ger en bättre legibilitet. Sammantaget ger de en exakt typografi som inte kan flödas om. Observera därmed att denna bok behöver läsas på läsplattor som är åtminstone 13 tum breda vilka klarar en radlängd på 95 tecken (mindre läsplattor och smarttelefoner är alltså olämpliga). Typografisk manual (160 s.) ingår i en kvartett böcker tillsammans med Läslighet (1000 s.), Typografiska undersökningar (500 s.) och Är texter felskrivna? (130 s.) vilka riktar sig till en bred allmänhet och avser att belysa frågor om text, typografi och läsning i förhållande till frågor om filosofi, vetenskap och lärande där de två kortare böckerna kan ses som sammanfattningar av de två längre. Utgångspunkten är att det är både praktiskt och filosofiskt intressant att vi tidigare har missat möjligheten att skapa en bättre typografi - en klustertexttypografi.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone