Jump to content
Cover for Skönlitteratur i undervisningen
Isbn: 978-91-8919-189-1
Publisher: Whip Media
Category:
Education Literary studies Language & Dictionaries
Accessible since: March 2021

E-book

Skönlitteratur i undervisningen

Ingen elev ska lämnas ensam med sin läsning, och i den här boken får du många konkreta upplägg för hur du kan arbeta med litteraturläsning i dina klasser.

Boken består av två delar. Den första delen diskuterar elevers attityder till läsning och ger motiv till  varför vi lärare bör flytta in själva läsandet i klassrummet i större utsträckning. Dessutom finns konkreta förslag på hur läraren kan gå tillväga för att välja litteratur att skapa projekt kring. 

Den andra delen ger handfasta upplägg som går att använda under de olika stadierna i ett läsprojekt – allt ifrån hur läraren kan introducera en ny roman till hur olika muntliga och skriftliga övningar slutligen leder fram till en genomtänkt examination.

Skönlitteratur i undervisningen  riktar sig till verksamma lärare på högstadiet och gymnasiet såväl som till lärarstudenter, och målet är att den ska inspirera till arbete med skönlitteratur i klassrummen.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone