Jump to content
Cover for Leva fritt och leva väl : En studie i moral, mening och mänskliga rättigheter
Isbn: 978-91-7819-801-6
Publisher: Fri Tanke Förlag
Category:
Religion & Beliefs Philosophy
Accessible since: August 2020

E-book

Leva fritt och leva väl : En studie i moral, mening och mänskliga rättigheter

Vad kännetecknar ett gott liv?

Hur förhåller sig frihet och välbefinnande till ett gott liv? Kan frihet och välbefinnande betraktas som moraliska rättigheter? Och har vi en skyldighet att se till att andra människor också har möjlighet att leva ett liv som präglas av frihet och välbefinnande?

I sin bok Leva fritt och leva väl kombinerar Per Bauhn en historisk exposé över idéer om frihet och välbefinnande med ett filosofiskt argument, i vilket frihet och välbefinnande blir hörnstenar för en teori om moral, mening och mänskliga rättigheter. I den historiska delen får vi ta del av filosofers, politikers och revolutionärers idéer om vad det kan innebära att leva fritt och leva väl. I den filosofiska delen knyts dessa tankar samman till ett argument, inspirerat av den amerikanske filosofen Alan Gewirth, om vad det innebär att vara en handlande människa.

Enligt Per Bauhn är både frihet och välbefinnande nödvändiga för att kunna handla framgångsrikt och förverkliga sina mål. Därför bör de också betraktas som centrala komponenter i ett gott liv och något som varje handlande människa har rätt att göra anspråk på.
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone