Jump to content
Cover for Retorikens imperium
Isbn: 978-91-8609-333-4
Publisher: Retorikförlaget
Category:
Philosophy Humanities
Accessible since: March 2020

E-book

Retorikens imperium

Kommunikation är inte ens i lyckliga undantagsfall ­intresselöst informationsutbyte mellan jämlikar; ­sociala, kulturella och religiösa spänningar och kon­flikter ut­spelar sig i vårt tal och våra samtal. Det finns helt enkelt inte något neutralt, förnuftigt och från egenintressen och retorik befriat språkbruk i vilket den egentliga ­sanningen om världen, moralen och oss själva kan uttryckas.
Perelmans ”Nya Retorik” ger oss en möjlighet att se och förstå detta ofrånkomliga språkliga våld, hur det fungerar – den klassiska retorikens lära om ­betydelsen av känslor (pathos) och värderingar (ethos) för våra förnuftiga (logos) beslut är central på denna punkt ­– och kanske också hur det kan han­teras. Perelman påminner oss helt enkelt om en av den ­antika ­retorikens centrala insikter: allt språkbruk, från dema­gogens brandtal till filosofernas stilla seminariesamtal, utspelar sig i situationer som formas och helt och hållet genomsyras av intressen, fördomar, ­ogenomtänkta ­värderingar och dolda preferenser.
Ur Mats Rosengrens introduktion.

I Retorikens imperium sammanfattar och utvecklar Perelman sin ‘nya retorik’ – Traité de l’argumentation – la nouvelle rhétorique från 1958.
Retorikens imperium skrevs 1977 och har kommit i flera utgåvor på franska. Denna 2:a svenska utgåva följer den franska 1988-utgåvan.

Originalets titel L’Empire Rhetorique — Rhetorique et argumentation, © Liraire Philosophique J. Vrin, Paris 1977 & 1988
2. utgåvan, Retorikförlaget 2013; 1:a eBoksutgåvan 2020, ISBN 978-91-86093-33-4Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone