Jump to content
Cover for Att samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer
Isbn: 978-91-8890-943-5
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
Education Society & Culture Psychology
Accessible since: January 2020

E-book

Att samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer

Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen. Berättelserna följs av analyser och teoretiskt förankrade resonemang där författarna kartlägger och belyser problematik och trångmål som uppstår under kritiska omständigheter.

Stoffet i skildringarna är empiriskt material från verkliga situationer som terrordåd och skogsbränder, och författarna har lagt sig vinn om att på ett pedagogiskt sätt visa på de utmaningar som kan uppstå i krissituationer. De analyserar händelseförloppen med hjälp av forskningsrön och beskriver också det svenska förvaltningssystemets betydelse för respektive krissituation. På så vis får läsaren även med sig kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet.

Boken lämpar sig för studenter, yrkesverksamma och andra med intresse för krishantering, krisberedskap och samverkan.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone