Jump to content
Cover for Att skapa helhet i offentlig sektor: Tankar om tvärsektoriellt arbete
Isbn: 978-91-8890-933-6
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
Society & Culture
Accessible since: January 2020

E-book

Att skapa helhet i offentlig sektor: Tankar om tvärsektoriellt arbete

Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations politik kräver helhetssatsningar och tvärsektoriell samordning för att nå uppsatta mål. Men hur ser det konkreta arbetet och förutsättningarna ut för de tjänstepersoner som arbetar med frågor som ska samordnas mellan de klassiska stuprörsorganisationerna? Vilka idéer finns om hur den offentliga sektorn kan och bör organiseras?

Genom intervjuer och insamlade reflektioner låter forskaren Petra Svensson tjänstepersoner i framförallt kommunala och regionala organisationer berätta hur de hanterar sin arbetssituation. Krockarna mellan tvärgående och vertikala system är frekventa, och skilda lösningar kan generera nya idéer och förhållningssätt till styrning. Författaren lyfter fram ett antal hållpunkter som kan diskuteras för att förenkla rutiner och förbättra resultaten av de tvärsektoriella ansträngningarna.

Boken är användbar för praktiker och forskare men är mat nyttig även för studenter som läser ämnen med anknytning till offentlig förvaltning och organisation.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone