Jump to content
Cover for Överlevnadsguide till digitaliseringen
Isbn: 978-91-9857-341-1
Publisher: Unicorn Titans AB
Category:
Computing & IT Economics & Business
Accessible since: November 2019

E-book

Överlevnadsguide till digitaliseringen

Den snabba digitaliseringen innebär att människors behov, beteenden och förväntningar på organisationer och deras tjänster och produkter förändras i rask takt. Det som är en framgångsrik lösning idag behöver inte vara det imorgon. Digitalisering handlar över allt annat om människor. Om att skapa värde genom att förenkla och berika deras liv med hjälp av digital teknik. I denna bok beskrivs och illustreras på ett lättillgängligt sätt ett antal centrala synsätt, förmågor och arbetssätt som en organisation behöver anamma och utveckla för att överleva digitaliseringen.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone