Jump to content
Cover for INFORMATION I VERKSAMHET OCH ARKIV - Regler och standarder med digitalt perspektiv
Isbn: 978-91-6399-010-6
Publisher: Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning
Category:
Computing & IT Media, information & communication industries
Accessible since: September 2018

E-book

INFORMATION I VERKSAMHET OCH ARKIV - Regler och standarder med digitalt perspektiv

Informationen i verksamheten och i arkiven står i fokus i denna lärobok som riktar sig till studenter i arkiv- och informationsvetenskap samt yrkesverksamma arkivarier och IT-specialister. Vårt syfte är att den ska kunna stödja utbildning vid universitet och högskolor. Varje kapitel avslutas därför med instuderingsfrågor till stöd för inlärningen.

Boken tar sin utgångspunkt i de principer, regler och standarder som tillämpas i Sverige på området. Uppmärksamhet ges också för hur svensk tillämpning av dessa regler och standarder förhåller sig till europeisk och internationell bästa praxis.

Såväl traditionell analog pappersbaserad hantering av information som fördjupningar kring hanteringen av digital information i verksamhet och arkiv behandlas i boken


Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone