Jump to content
Cover for Design för hållbar utveckling
Isbn: 978-91-8721-593-3
Publisher: Raster förlag
Category:
Society & Culture
Accessible since: July 2018

E-book

Design för hållbar utveckling

Den här boken om design och hållbarhet är en efterlängtad vägvisare till hållbar utveckling, som vänder sig till studenter, lärare, designeroch en design- och hållbarhetsintresserad allmänhet. Ann Thorpe samlar en rad betydande och inspirerande tänkare och tillgängliggör principer — från dynamik i ekologiska kretslopp till mekanismer i ekonomiska system. Hon går bortom pekpinnar och visar i stället på en rikedom av förhållningssätt för designer och andra. Eftersom designfasen är det första steget i en produkts livscykel finns det en enorm potential till positiva förändringar. Upp till 80% av en produkts miljöprofil avgörs här, och att fatta goda beslut i en initial fas är mycket mer effektivt än att städa upp i senare led. En av den här bokens verkliga styrkor är därför att systemperspektivet på hållbarhet så tydligt lyfts fram — att ekologi, kultur och ekonomi samspelar, och att vi måste förstå detta samspel för att hitta svar på ohållbarhet. Detta innebär också ett viktigt skifte i beskrivningen av hållbarhet och design — från föremål till processer.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone