Jump to content
Cover for En liten bok om mål
Isbn: 978-91-2782-226-9
Publisher: NoK Akademisk
Category:
Education Psychology
Accessible since: March 2017

E-book

En liten bok om mål

Många upplever att mål i arbetslivet är otydliga, inte känns meningsfulla eller följs upp, är för många, motsäger varandra – eller rentav saknas. Samtidigt visar forskning att målarbete är ett effektivt sätt att motivera och engagera medarbetare, främja trivsel, minska stress och påverka prestationer positivt.

Den här boken är en länk mellan forskning och arbetsliv som hjälper dig att:

- förstå vad mål och målsättningsarbete är
- särskilja olika typer av mål och veta när de lämpar sig
- förstå skillnaden mellan individuella och gemensamma mål
- undvika vanliga fallgropar
- arbeta med mål så att de främjar motivation och prestation.

Stefan Söderfjäll är fil.dr i psykologi, organisationskonsult och en av grundarna till Ledarskapscentrum. Han är författare till flera böcker om ledarskap och motivation, samt förmedlar forskningsbaserad kunskap om team och teamutveckling via webbportalen teampro.se

Christopher Svensson är leg. psykolog, idrottspsykologisk rådgivare och en av grundarna till Team Pro. Han utvecklar arbetspsykologiska metoder och koncept, samt har initierat och projektlett forskningsstudier inom området. 


Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone