Jump to content
Cover for Kryptografi: en introduktion
Isbn: 978-91-9830-273-8
Publisher: Bokförlaget Hackspetten
Category:
Computing & IT
Accessible since: February 2016

E-book

Kryptografi: en introduktion

Boken introducerar de grundläggande principerna för kryptografi och riktar sig i första hand till högskolestudenter som studerar datasäkerhet och datakommunikation. För att kunna tillgodogöra sig innehållet är det bra att ha grundläggande kunskaper i sannolikhetslära, speciellt stokastisk variabel.

Bland innehållet märks:

• Historiskt intressanta chiffer

• Moderna krypteringsmetoder

• Sekretess hos chiffersystem

• Praktisk sekretess för blockchiffer

• Praktisk sekretess för strömchiffer

• Hashfunktioner

• Publika nyckelkryptosystem

• RSA-algoritmen

• Elgamals kryptosystem

• Kryptografi med elliptiska kurvor

• Dataintegritet och autenticitet

• Kvantkryptografi

• Grunderna i abstrakt algebra:

                      • Gruppbegreppet

                      • Ringar

                      • Talkroppar

                          • Primitiva polynom

                          • Grundläggande egenskaper hos Galois-talkropparLog in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone