Jump to content
Cover for Moderna historier : skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt
Isbn: 978-91-8735-179-2
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
Novels History
Accessible since: January 2016

E-book

Moderna historier : skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt

by
Från tidigt 1800-tal och drygt hundrafemtio år framåt växte ett modernt samhälle fram i Sverige. Omfattande sociala, ekonomiska, politiska och tekniska förändringar skapade nya livsvillkor för många svenskar. På vissa områden skedde utvecklingen gradvis och långsamt, på andra präglades den av snabba skiftningar och tvära kast. Följden blev ett komplext samhälle där gamla strukturer nöttes mot nya och där äldre uppfattningar utmanades av oprövade tankar och idéer.

I Moderna historier använder fem historiker skönlitteratur för att belysa olika moderniseringsprocesser i Sverige under 1800- och 1900-talen, och texterna gör nedslag i dåtidens diskussioner om såväl varukonsumtion som kvinnoklädsel och trafiksäkerhet. I romaner och noveller speglas samhällsförändringarna i en mänsklig och individualiserad form. Fiktionen gestaltar människors förutsättningar och möjligheter och låter historikern upptäcka paradoxer, kontraster och diskrepanser som sällan blir synliga i andra källor. Skönlitteraturen öppnar på så vis för nya tolkningar av det moderna samhällets framväxt.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone