Jump to content
Cover for Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för utveckling och kvalitet
Isbn: 978-91-2714-645-7
Publisher: NoK Akademisk
Category:
Education
Accessible since: December 2015

E-book

Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för utveckling och kvalitet

Barngruppens storlek i förskolan är en komplex och omdebatterad fråga som inte låter sig besvaras endast utifrån antalet barn. Hur många barn som är för många varierar beroende på flera olika faktorer, men blir gruppen för stor kommer det att påverka verksamhetens kvalitet.

I denna bok ges en bild av hur gruppstorleken i förskolan inverkar på barns möjligheter att lära och utvecklas samt till bland annat lek och inflytande.

I boken problematiseras barngruppers storlek på flera sätt och relateras till målområden i förskolans läroplan. Boken vänder sig till förskollärarstudenter samt beslutsfattare inom förskolan, förskolechefer, verksamma förskollärare och förskollärarutbildare.
 

Pia Williams är professor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar om barns villkor för lärande, med särskilt fokus på barns samlärande.

Sonja Sheridan är professor i Pedagogik vid Göteborgs universitet och forskar om kvalitet relaterat till villkor för barns lärande i förskolan.

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i Early Childhood Education med fokus på barns lärande och didaktik. 

 


Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone