Jump to content
Cover for Kvinnan börjar vakna : Den svenska kvinnans historia från 1700 till 1840-talet
Isbn: 978-91-0014-801-0
Publisher: Albert Bonniers förlag
Category:
History
Accessible since: November 2015

E-book

Kvinnan börjar vakna : Den svenska kvinnans historia från 1700 till 1840-talet

Med berättarglädje ger Alice Lyttkens en levande och medryckande skildring om sina slutsatser om kvinnornas historia under en av de mest fascinerande epokerna – 1700-talet. Om den tiden finns det oerhört mycket skrivet, men kvinnans historia har hamnat i skymundan, och det här är ett komplement till den historieskrivning som bara behandlar männens bragder. Med raska drag gör Alice Lyttkens levande porträtt av en rad kvinnor: den kungliga mätressen Hedvig Taube, den olyckliga Magdalena Rudenschöld, författarinnorna Nordenflycht och Lenngren, Ulla Winblad och andra nymfer, soldatänkor, allmogekvinnor, barnamörderskor, förföljda pietister och lättsinniga hovdamer, beskedliga borgarmamseller och inskränkta rikemansfruar. Det här är andra delen i Den svenska kvinnans historia, som börjar med Kvinnan finner en följeslagare och avslutas med Kvinnan söker sin väg.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone