Jump to content
Cover for Nationella  kvalitetsregister i hälso- och sjukvården
Isbn: 978-91-8556-575-7
Publisher: Karolinska Institutet University Press
Category:
Medicine & Health
Accessible since: February 2015

E-book

Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Allt fler medarbetare inom vård och omsorg använder kvalitetsregister i sitt dagliga arbete. Det är också mycket troligt att de som idag utbildar sig till en vårdprofession kommer att möta kvalitetsregister på sina framtida arbetsplatser. Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Vidare skissas bilden av Registersverige, hur de nationella kvalitetsregistren används i förbättringsarbete och i ledning av verksamheter. Boken beskriver också hur kvalitetsregistren ligger till grund för forskning och vad man som enskild medarbetare behöver beakta när man använder kvalitetsindikatorer. Ett kapitel tar upp hur patienter involveras i registerarbete och andra belyser vikten av god datakvalitet och att det juridiska regelverket kring kvalitetsregister följs. Moderna kvalitetsregister är it-baserade och boken berör en del av de begränsningar och möjligheter som detta innebär och det avslutande kapitlet handlar om kvalitetsregistrens roll i undervisning och tar upp exempel på hur aktörer i Registersverige kan »kroka arm«. Det är vad det ytterst handlar om, att kroka arm, för att tillsammans förbättra vården. Genom att medarbetare och patienter rapporterar in data finns det underlag för lokala förbättringsarbeten, samtidigt som aggregerade data kan användas för verksamhetsledning, kunskapsstyrning och forskning.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone