Jump to content
Cover for Hype : bestsellers and literary culture
Isbn: 978-91-8767-532-4
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
Literary studies
Accessible since: October 2014

E-book

Hype : bestsellers and literary culture

by
Bästsäljare är böcker som säljer i stora upplagor, som får ett stort antal läsare och är omtalade i medier och bland läsare. Trots att bästsäljare kan anses vara den mest synliga litteraturen på bokmarknaden har forskning om hur de skapas, framställs och mottas varit begränsad, likaså forskning kring bästsäljares kulturella och sociala betydelse. I forskningsantologin Hype är bästsäljaren som fenomen i fokus, inte minst utifrån perspektivet att populära berättelser bevisligen spelar stor roll för miljoner läsare.

Bästsäljaren, betraktad som ett globalt fenomen, befinner sig i ett kraftfält mellan producenter och konsumenter, något som belyser det ömsesidiga beroendet mellan kultur, marknad och individ. Antologin behandlar en rad olika frågor som hänger samman med bästsäljande skönlitteratur såsom hur ”hajp” skapas, bokmarknadens utveckling och fokus på ”stora böcker”, författarens position i det samtida mediala landskapet, historiska perspektiv och förhållandet mellan bästsäljare och forskning.

——-

Bestsellers are the books that sell well, are read by large numbers of people, and are widely talked about in the media and among readers. Yet there has been little research on the creation, reception, and cultural and social significance of bestsellers. Recognizing that popular narratives play an important role in the lives of millions of readers, Hype – Bestsellers and Literary Culture looks closely at the literature so many people read. As global market phenomena, situated in between the power spheres of producers and consumers, bestsellers also highlight the interdependency of culture, market, and the individual.

This volume addresses such diverse questions as the creation of hype, the role and the meaning of the author in the present-day media landscape, changes in the book trade, historical perspectives on bestselling literature, and the relationship between bestsellers and literary research.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone