Jump to content
Cover for Vikingatidens Västergarn
Isbn: 978-91-7463-263-7
Publisher: Books on Demand
Category:
History
Accessible since: April 2014

E-book

Vikingatidens Västergarn

Västergarn med Paviken på Gotland utgör en av öns mest intressanta historiska miljöer. Arkeologiska undersökningar under mer än 40 år har visat på en omfattande verksamhet i området under yngre järnålder – tidig medeltid, där samhället Västergarn med sin vall och sina två kyrkor, varav en är en ruin, indikerar någon form av tätortskaraktär och där hamn- och handelsplatsen vid Paviken har en knytning till Västergarn på ett eller annat sätt. Trots en intensiv arkeologisk verksamhet är det ännu många olösta frågor om områdets utveckling som pockar på svar. Den här boken kan ses som en avstamp för framtida forskning och utgör en översiktlig sammanställning av dagens kunskapsläge.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone