Jump to content
Cover for Vetenskapsteori för sanningssökare
Isbn: 978-91-8751-322-0
Publisher: Fri Tanke Förlag
Category:
Philosophy
Accessible since: October 2013

E-book

Vetenskapsteori för sanningssökare

Bertrand Russell har sagt att vår värld styrs av de okunniga och inbilska snarare än de kunniga och eftertänksamma. Det är lättare att sprida villfarelse än att sträva efter sanningen – i vardagen såväl som i vetenskapen. Detta är en bok om vetenskap, filosofi och moral. En bok om mål och metoder. En vetenskapsteori för sanningssökare. Boken driver en linje. Oavsett om vi studerar universums minsta beståndsdelar eller ägnar oss åt vårdforskning är det vår skyldighet som forskare att vara sokratiska. Vi har en moralisk förpliktelse att sträva efter klarhet och vara medvetna om våra tankars felbarhet, och inte minst måste vi vara ärliga vad gäller vår kunskaps brister. Vår uppgift som forskare är att söka sanningen och därigenom förhoppningsvis skapa ordning och mening i en annars milt kaotisk tillvaro.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone