Jump to content
Cover for Psykiatri i fickformat
Isbn: 978-91-9807-510-6
Publisher: WHB
Category:
Medicine & Health
Accessible since: September 2013

E-book

Psykiatri i fickformat

Första E-boken i psykiatri på svenska som satt in den nya DSM-5-diagnostiken i sitt kliniska sammanhang. PSYKIATRI I FICKFORMAT ger fakta och vägledning för den som snabbt vill ha en överblick av psykiatrins grunder. E-boken vänder sig till studerande inom vårdutbildningar, personal inom primärvården, hemsjukvården och till andra som är intresserade av psykiatriskt arbete. E-boken innehåller bland annat psykiatrisk intervju och psykiskt status, undersökningsmetoder, väsentliga drag beträffande de stora sjukdomsgruppernas symtom, diagnostik och behandling, internettjänster samt ordlista med förklaringar av psykiatriska termer. Sjukdomsbeskrivningarna har tagit hänsyn till både WHOs diagnossystem ICD-10 och till det amerikanska DSM-5-systemet. Psykiatriska sjukdomar och störningar som schizofreni, depression, mani, ångest och fobier, anorexi, missbruk, sömnproblem, autismstörningar och ADHD hos vuxna, demenssjukdomar av olika typ och deras behandling presenteras. Lagar och etiska riktlinjer för psykiatrisk verksamhet ingår också liksom webblänkar till svenska och internationella myndigheter och organisationer, och till informationstjänster för hälso- och sjukvården.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone