Jump to content
Cover for Vårt gemensamma ansvar - så guidar ISO 26000 din verksamhet mot hållbar utveckling
Isbn: 978-91-7162-790-2
Publisher: SIS Förlag
Category:
Society & Culture Media, information & communication industries Law Economics & Business
Accessible since: November 2011

E-book

Vårt gemensamma ansvar - så guidar ISO 26000 din verksamhet mot hållbar utveckling

Denna bok inspirerar och hjälper dig och din verksamhet att praktiskt arbeta med socialt ansvarstagande med stöd av ISO 26000. Socialt ansvarstagande ger många fördelar till din verksamhet oavsett bransch eller typ. Den ökade intressentdialogen ger bättre förståelse för omvärldens krav och tydligare identifiering av potentiella risker och möjligheter. Vidare resulterar arbetet ofta i ett stärkt varumärke som både attraherar kunder och målgrupper.

ISO 26000 är en praktisk vägledning för ökat ansvarstagande på frivillig grund, ett gemensamt verktyg som alla organisationer kan tillämpa. ISO 26000 vägleder läsaren i att positionera organisationen i förhållande till hållbar utveckling och anamma de principer som lägger grunden för ett trovärdigt arbete, samt agera på de kärnområden med de arbetssätt som är nödvändiga.

Författarna i denna bok ger många exempel på hur organisationer och individer – från flera viktiga intressentkategorier – redan nu arbetar med socialt ansvarstagande i enlighet med många av de definitioner och angreppssätt som beskrivs i ISO 26000.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone