Jump to content
Cover for Miljökommunikation och hållbar utveckling - stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta
Isbn: 978-91-7162-791-9
Publisher: SIS Förlag
Category:
Society & Culture Computing & IT Media, information & communication industries Law Economics & Business
Accessible since: November 2011

E-book

Miljökommunikation och hållbar utveckling - stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta

Att kommunicera företags och organisationers arbete med miljö och hållbar utveckling kräver kunskap om grundläggande principer och syften med kommunikationen, bl.a. baserat på förhållanden och förväntningar hos både sändare och mottagare. Med hjälp av denna bok lär du dig att utforma rätt budskap till rätt målgrupp inom området hållbar utveckling och därigenom lägga grunden för en tydlig och trovärdig kommunikation.

Genom att aktivt arbeta med genomtänkt miljökommunikation kan din organisation stärka sitt varumärke och skapa affärsnytta, t.ex. i form av nya kunder och engagerade anställda.

Boken ger dig bl.a. svar på följande frågor:
Vilka kommunikationsvägar kan och bör jag använda?
Hur funderar, agerar och reagerar olika generationer och intressenter?
På vilket sätt kan Global Reporting Initiative (GRI) hjälpa mig i mitt arbete?
Hur påverkas varumärket och vad kan jag göra för att stärka det?
Hur hanterar jag kommunikationen i samband med risker och katastrofer?
Finns det speciell klimatkommunikation och klimatmärkning?

Boken vänder sig till alla som på olika sätt arbetar eller är sändare och mottagare av kommunikation inom områdena miljö och hållbar utveckling.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone