Jump to content
Cover for Att fånga nätet: kvalitativa metoder för Internetforskning
Isbn: 978-91-4402-381-6
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Computing & IT
Accessible since: November 2011

E-book

Att fånga nätet: kvalitativa metoder för Internetforskning

Det här är en bok om forskningsmetoder och hur dessa påverkas när forskaren använder Internet för sina studier. Syftet med boken är att samla ihop erfarenheter kring metodfrågor för Internetforskare, men också att väcka en diskussion om de nya utmaningar ochförändrade förutsättningar som Internet som forskningsfält för med sig. Boken beskriver huvudsakligen kvalitativa forskningsmetoder och diskuterar analytiska strategier.

Genomgående förs övergripande diskussioner om vad som är annorlunda när forskningsfältet finns på Internet. Dessutom ges handfasta, konkreta råd för tillvägagångssätt i arbetet med att samla och analysera data från nätet.

Boken vänder sig till alla som forskar med hjälp av Internet.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone