Jump to content
Cover for Etnografi i det vårdpedagogiska fältet: en jakt efter ledtrådar
Isbn: 978-91-4403-321-1
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Education Medicine & Health
Accessible since: November 2011

E-book | 28 days for loan

Etnografi i det vårdpedagogiska fältet: en jakt efter ledtrådar

Intresset för etnografiska studier inom skola och vårdverklighet har ökat bland vårdpedagogiska forskare och studenter vilka gör sina examensarbeten inom grund- eller forskarutbildning. I denna bok har författaren samlat sina erfarenheter av etnografisk forskning och deltagande observationer från i första hand sjuksköterskeutbildningen. I boken beskrivs den etnografiska forskningens fyra faser:

Förberedelsefasen behandlar den etnografiska forskningsdesignen, kontakten med fältet, forskarrollen samt forskningsetiska frågor.

Fältstudiefasen där olika metoder för datainsamling och urval diskuteras.

Analys och tolkningsfasen tar upp olika analysförfaranden från den första fältanteckningen till slutanalysen liksom kvalitet och tillförlitlighet.

Skrivfasen ger exempel på hur material och informanter presenteras i den färdiga texten.

Boken är i första hand avsedd för vårdhögskolornas grundutbildning men kan även användas inom forskarutbildning av doktorander vilka bedriver studier inom vårdpedagogik och omvårdnad.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone