Jump to content
Cover for Perspektiv på polisetik
Isbn: 978-91-4402-812-5
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Society & Culture Psychology
Accessible since: November 2011

E-book

Perspektiv på polisetik

Perspektiv på polisetik består av en serie artiklar som på olika sätt bidrar till den pågående diskussionen om etik i polisens verksamhet.

Boken tar avstamp i en diskussion om polisens samhällsuppdrag och hur detta kommer till uttryck i organisationskultur, grupprocesser och enskilda polisers ställningstaganden. Vilka moraliska värden ligger till grund för polisarbetets innehåll? Hur kan kan moralfilosofiska redskap komma till användning i det dagliga arbetet? Speciella avsnitt ägnas åt våld, våldsanvändning och ondska.

Boken har vuxit fram i nära samarbete med polisens etikhandledare. Den vänder sig till verksamma inom polisorganisationen men även till dem som har intresse av yrkesetik inom andra verksamheter.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone