Jump to content
Cover for A, B, C och D
Isbn: 978-91-4403-275-7
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Humanities
Accessible since: November 2011

E-book

A, B, C och D

Denna bok är en nybörjarbok, men också en fortsättningsbok i uppsatsskrivande.

Bokens innehåll är koncentrerat till fyra delar:
a) kriterier för kvalitetsbedömning av färdiga uppsatser, dokumenterat i olika försök att komma fram till en minsta gemensamma nämnare för uppsatsbedömning mellan olika ämnen och olika högskolor;
b) undervisning som förberedelse för uppsatsarbetet;
c) planering och handledning av uppsatser;
d) slutredovisning av arbetet i form av presentation och opposition. Såväl arbetsprocessen som produkten belyses, inte minst har processbeskrivningen fått ett utförligt innehåll.

Innehållet i boken bygger på författarens erfarenheter från flera års undervisning och handledning av studentuppsatser vid högskolan i Halmstad.

Boken är avsedd för studenter och lärare på universitet och högskolor som arbetar med uppsatser på A–D-nivå.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone