Jump to content
Cover for Transportekonomi: Logistiska modeller för resursflöden
Isbn: 978-91-4405-044-7
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Economics & Business
Accessible since: November 2011

E-book

Transportekonomi: Logistiska modeller för resursflöden

Transportekonomi kopplar samman tekniska och ekonomiska aspekter av transportsystemet utifrån en beskrivning av en transport som en tjänst.

Boken är indelad i fem delar: Del I behandlar transportsystemet som ett fysiskt nätverk där olika kapacitets- och aktivitetsaspekter beskrivs. Del II behandlar transportkostnadernas komponenter och uppbyggnad. Del III behandlar olika pris- och kostnadsbegrepp ur makro- och mikroperspektiv, i samband med efterfrågan på transporttjänster och utnyttjande av transportsystemet. Del IV behandlar fysiska flöden och dess variationer i transportnätverk. Del V behandlar resursutnyttjande i transportnätverk.

Boken riktar sig till högskolekurser inom områden som logistik, transportekonomi och distribution.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone