Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Scener ur ett företag - Organiseringsteori för kunskapssamhället
Isbn: 978-91-4405-763-7
Förlag: Studentlitteratur
Kategori:
Juridik Ekonomi & marknadsföring
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Scener ur ett företag - Organiseringsteori för kunskapssamhället

Kunskap sägs vara den framtida basen för ekonomisk utveckling. Vetenskap och teknik tillför oupphörligt ny kunskap. Allteftersom globaliseringen av ekonomin fortgår, blir aktuell kunskap om kunder, personal och institutionella förhållanden allt viktigare för företagets överlevnad. Kunskap är dock ett abstrakt begrepp. Avgörande för ett företags framgång är till sist de konkreta handlingar som praktikerna, dvs. människorna i företaget, utför i alla de specifika situationer som tillsammans bildar vardagsarbetet.

Boken handlar om hur kunskap omsätts i handling och studerar vad som händer på mikronivå i organisationer. Elva scener spelas upp i bokens olika kapitel. Med verktyg hämtade från modern organisationsteori förklaras hur kunskapskällor som kunskapsdatabaser, metodhandböcker och experter kan bidra till praktikerns förmåga att handla kompetent. Även chefens roll skärskådas – den handlar mindre om direkt styrande och mer om att delta i en ständigt pågående organiseringsprocess där verksamhetens innehåll och mening utmejslas. Chefens kompetens visar sig därvid i förmågan att påverka och regissera samspelet mellan övriga aktörer på ett kompetent sätt.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone