Jump to content
Cover for Scener ur ett företag - Organiseringsteori för kunskapssamhället
Isbn: 978-91-4405-763-7
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Law Economics & Business
Accessible since: November 2011

E-book

Scener ur ett företag - Organiseringsteori för kunskapssamhället

Kunskap sägs vara den framtida basen för ekonomisk utveckling. Vetenskap och teknik tillför oupphörligt ny kunskap. Allteftersom globaliseringen av ekonomin fortgår, blir aktuell kunskap om kunder, personal och institutionella förhållanden allt viktigare för företagets överlevnad. Kunskap är dock ett abstrakt begrepp. Avgörande för ett företags framgång är till sist de konkreta handlingar som praktikerna, dvs. människorna i företaget, utför i alla de specifika situationer som tillsammans bildar vardagsarbetet.

Boken handlar om hur kunskap omsätts i handling och studerar vad som händer på mikronivå i organisationer. Elva scener spelas upp i bokens olika kapitel. Med verktyg hämtade från modern organisationsteori förklaras hur kunskapskällor som kunskapsdatabaser, metodhandböcker och experter kan bidra till praktikerns förmåga att handla kompetent. Även chefens roll skärskådas – den handlar mindre om direkt styrande och mer om att delta i en ständigt pågående organiseringsprocess där verksamhetens innehåll och mening utmejslas. Chefens kompetens visar sig därvid i förmågan att påverka och regissera samspelet mellan övriga aktörer på ett kompetent sätt.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone