Jump to content
Cover for Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv
Isbn: 978-91-4403-482-9
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Society & Culture Economics & Business
Accessible since: November 2011

E-book

Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv

Organisationsteorin omfattar tre stora och viktiga problemområden. För det första frågan om hur organisationen kan göras effektiv. För det andra frågan om hur den kan göras representativ. I skärningspunkten mellan effektivitets- och representativitetskraven uppstår ett nytt problemområde: problemen med administrativa apparater som går sina egna vägar och successivt blir allt mindre representativa för sina uppdragsgivare. Detta är byråkratiproblemet.

Organisationsteori inleds med en diskussion av byråkratibegreppet. Här presenteras också bl a Marx’ och Webers byråkratiuppfattningar.
   Effektivitetsproblemen behandlas inom ramen för administrationsteorin. Ett par avslutande kapitel behandlar frågan om organisationers inre logik samt makt- och representativitetsproblem.

Boken vänder sig till samhällsvetare, ekonomer, jurister och alla andra som är intresserade av hur organisationer uppkommer, styrs och utvecklas.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone