Jump to content
Cover for Medicinen och det mänskliga
Isbn: 978-91-2709-599-1
Publisher: Natur & Kultur
Category:
Medicine & Health
Accessible since: November 2011

E-book

Medicinen och det mänskliga

Vad innebär ett vårdande förhållningssätt?
   Vårdaren beskrivs i denna bok inte bara som en tillämpare av vetenskapliga kunskaper utan också som en konstnär - en utövare av vårdandets konst med trösten som det centrala innehållet. Genom resonemang om vardagliga vårdsituationer berörs inte minst bemötande frågor.
   Medicinen och det mänskliga handlar om vårdens etiska och humanistiska kärna. Den lyfter fram medicin och sjukvård som ett moraliskt projekt och granskar detta i ett kulturellt perspektiv med exempel från såväl skönlitteratur som andra konstformer. Här vidgas medicinens traditionella naturvetenskapliga föklaringsmodell till att också omfatta en humanvetenskaplig förståelsekunskap med den lidande människan i fokus.
   I en tid då medicinsk vetenskap alltmer betonar det strikt rationella och strävar efter enhetlighet och standardisering föröker författaren Carl-Magnus Stolt i stället ta fasta på komplexiteten och det mångtydiga runt människans hälsa och sjukdom. Han utgår med andra ord från att medicinen är en tolkningslära. Boken belyser bland annat frågan om huruvida vårdandets konst kan läras och om den kan utforskas vetensapligt. Slutsatsen är att många inslag i vårdpraktiken är omätbara men ändå omistliga.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone