Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Kunskapssamhällets marknad
Isbn: 978-91-4402-420-2
Förlag: Studentlitteratur
Kategori:
Samhälle & politik
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Kunskapssamhällets marknad

I den här boken problematiserar fem etnologer den idé om kunskapssamhället som kommit att bli central i politiska och samhällsvetenskapliga diskussioner. Fokus ligger på tre områden: arbetsmarknaden, utbildningssystemet och näringslivet.

Visionen om kunskapssamhället handlar om ett samhälle där de flesta yrken förutsätter högre utbildning och där arbetslivet kräver flexibilitet och anpassning av de anställda. Alla måste studera vid högskolan, utveckla sin kompetens och ständigt vara beredda att omskola sig. Forskningen förväntas vara flexibel och rätta sig efter det oupphörliga flödet av nya kunskapsbehov på marknaden.

Denna politiska vision utgör bakgrund för regeringar, företag och institutioner när de utvecklar framtidsstrategier. Kunskapssynen är instrumentell. Utbildningsinstitutionerna förväntas vara tillväxtgenererande och måste visa att de är nyttiga och lönsamma för att undvika marginalisering och nedläggning. Vid sidan av kunskapssamhällets politiska visioner finns praktiska problem som ofta är effekter av visionernas genomförande och som inte uppmärksammas tillräckligt: utslagning i skolan, devalvering av utbildningsmeriter eller uppkomsten av privata kunskapsmonopol.

Boken vänder sig till alla med intresse för utbildning, humaniora och samhälle och är lämplig som kursbok.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone