Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Konsumera rätt - ett svenskt ideal
Isbn: 978-91-4404-334-0
Förlag: Studentlitteratur
Kategori:
Pedagogik Psykologi
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Konsumera rätt - ett svenskt ideal

Idéhistorikern Peder Aléx analyserar i Konsumera rätt – ett svenskt ideal ett levande sparsamhetsideal som velat stå emot hedonistisk konsumtion, ett ideal som betonat människans nödvändiga behov och samtidigt velat bekämpa hennes begär. Det gör han dels genom en idéhistorisk beskrivning av behovsbegreppet, dels genom att se hur ideal om nödvändiga behov framträtt i Sverige under 1900-talet. Aléx driver tesen att de flesta av oss bär på ett sparsamhetsideal som förmedlats genom skolverksamheten, men även genom folkbildningsverksamhet och statlig konsumentupplysning.

Boken kan användas på alla utbildningar som diskuterar konsumtionens framväxt och betydelse. Boken lämpar sig även för utbildningar som kostvetenskap, hushållsvetenskap och genusvetenskap.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone